Η νέα σύνθεση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Εργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα συγκροτήθηκε, με νέα σύνθεση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:
1.Γιώργος Μουταφίδης αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και προϊστάμενος του Τ.Δ.Π. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών µε βαθμό Α΄, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γιαννακέα προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών
Μηχανικών µε βαθμό Α΄,
2.Ευανθία Σίδερη προϊστάμενη του Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών µε βαθμό Α΄με αναπληρωτή τον Γιώργο Σμουδιάνη προϊστάμενο Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτιών Μηχανικών µε βαθμό Α΄.
3.Κωνσταντίνος Γ. Σάσσαλος, προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Εργων και Μελετών και αναπληρωτὴς προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, του κλάδου ΠΕ, Πολιτικών Μηχανικών µε βαθμό Α΄, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Κωνστ. Κανελάτο προϊστάμενο του Τμήματος Εκδοσης Οικοδομικὠν Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε βαθμό Α΄.
4.Ειρήνη Μάγκλαρη υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε βαθμό Α΄ που κατέχει πτυχίο Νομικὴς Σχολής, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Κοτσώνη υπάλληλο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού µε βαθμό Α΄ που κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής,
5.Κωνσταντίνος Μανώλης διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο Διπλωματούχο Πολιτικὸ Μηχανικό.
6.Ιωάννης Σμυρνιώτης Δημοτικὸς Σύμβουλος Τρίπολης, εκτρόσωπος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Δαρσακλή, Δημοτικό Σύμβουλο Πύλου – Νέστορος.
7.Παρασκευή Τσιώλη, Πολιτική Μηχανικός εκπρόσωπος των Εργοληπτικών
Ορνανώσεων, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μουτσώκο, Πτυχιούχο
Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ. – Ε.Δ.Ε.
Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέµατα μελετών συμμετέχει στο Συμβούλιο µε δικαίωµα ψήφου και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικὠν εργοληπτικών βεβαιώσεων, συμμετέχει στο Συμβούλιο µε δικαίωµα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων και συγκεκριµένα η Βασιλική Μπόκολα, σὐζυγος Γεωργίου, ως τακτικό μέλος εγγεγραμμµένη στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδἰας με ΑΜ 2 με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Ν. Μπόκολα, εγγεγραμμένο στο Μητρὠο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίἰας µε Α.Μ. 243, που ορίστηκαν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα.
Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Γιώργος Μουταφίδης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, και προϊστάμενος του Τ.Δ.Π. της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών µε βαθμό Α΄ με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Γιαννακέα προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Μεσσηνίας, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών µε βαθμό Α΄,
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η υπάλληλος Ελένη Κυρίμη – Μουρλά,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικὼν / Τεχνικών Σχεδιαστὼν µε βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια την Μαρία Καραλή υπάλληλο κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε. Πληροφορικής / Προσωπικού Η/Υ της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η θητεία των μελών του Συµβουλίου και του Γραμματέα, λήγει την 31-12-2019.

Τη σχετική απόφαση του περιφερειάρχη, όπως αναρτήθηκε στη Διαύγεια, μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A417%CE%9B1-5%CE%A7%CE%97?inline=true

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top