Η ΠΕ Λακωνίας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων του Ν.4412/16για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΑΠΟ ΠAΛΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ ΚΝΑΚΙΩΝΑ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 564.342,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top