Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

ΤΕΥΔ_v20

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -60000-ΟΙΚ- ΟΔΟ -ΤΕΝΙΣ Ν ΚΥΝΟΥΡΙΑ ADA

διακήρυξη γηπέδου ΤΕΝΝΙΣ123