Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΙΚΟ_2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -50000-ΜΕΤΟΧΙ ΛΟΥΚΟΥΣ ada

ΤΕΥΔ_v20