Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

διακηρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ -24800-ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ ADA

ΤΕΥΔ_v20