Η Συνέλευση του Άργους

1-27 Δεκεμβρίου 1821

Η Συνέλευση συγκλήθηκε μετά από συμφωνία των Πελοποννησίων προκρίτων με τον Δημήτριο Υψηλάντη. Οι εργασίες της διεξήχθησαν στον παλαιό ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αρχικά  προοριζόταν να αποτελέσει εθνική συνέλευση, εξελίχθηκε, όμως, σε τοπικής εμβέλειας με απεσταλμένους μόνο από τις επαρχίες της Πελοποννήσου. Την 1η Δεκεμβρίου εκδόθηκε η διακήρυξη της συνέλευσης με τίτλο «Προλεγόμενα», ενώ στις 27 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε ο «Οργανισμός περί Προσωρινής Διοικήσεως», με τον οποίο, ουσιαστικά, ανασυγκροτήθηκε η Πελοποννησιακή Γερουσία. Πρόεδρος της γερουσίας ψηφίστηκε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο οποίος βλέποντας την προσπάθεια των προκρίτων για την εξασφάλιση της εξουσίας και τον έλεγχο των αρμοδιοτήτων των οργάνων που εξελέγησαν εγκατέλειψε το Άργος, πριν τελειώσουν οι εργασίες, και ακολούθησε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο, για την πολιορκία και άλωση της πόλης.

Δημήτριος Υψηλάντης, έργο του Σπυρίδωνος Προσαλέντη

Scroll to Top