Search
Close this search box.
kryoneriasteria2

Η τεχνική έκθεση του έργου που προγραμματίζεται στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Χρόνος ανάγνωσης:

Η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών του Αστρονομικού Σταθμού Κρυονερίου -έργο για το οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επενδύσει περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ- αποτελεί το αντικείμενο της στενής συνεργασίας την οποία η Περιφέρεια έχει αναπτύξει με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μόλις μία ημέρα μετά τη συνάντηση που ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας είχε στην Τρίπολη με τον πρόεδρο του ΕΑΑ Μανώλη Πλειώνη και τον Σπύρο Βασιλάκο διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ (Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης) και επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος αναβάθμισης του εν λόγω Αστρονομικού Σταθμού.

Πιο κάτω, μπορείτε να δείτε την τεχνική έκθεση σχετικά με τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν στον πιο πάνω χώρο

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θέση: Εγκαταστάσεις Εθνικού Αστεροσκοπείου Κρυονέρι Κορινθίας

Η εν λόγω µελέτη αφορά στην αρχιτεκτονική µελέτη κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Κρυονέρι Κορινθίας. Η συνολική ιδιοκτησία του Εθνικού Αστεροσκοπείου αποτελείται από µια έκταση συνολικού εμβαδού 91,33 στρ. Στην ιδιοκτησία αυτή υπάρχουν ήδη υφιστάμενες και λειτουργικές εγκαταστάσεις, δηλαδή το κτήριο του τηλεσκοπίου, κτήριο ξενώνων στην είσοδο του συγκροτήµατος και βοηθητικό κτήριο ΗΜ.

Η παρούσα µελέτη αφορά τον σχεδιασμό κτηρίου πολλαπλών χρήσεων µε πρόβλεψη για επέκταση Πλανηταρίου ως Α΄ φάση υλοποίησης ενός συνολικού σχεδιασμού.

Μακροπρόθεσµο στόχο αποτελεί η δηµιουργία ενός πρότυπου Αστρονομικού Πάρκου στο οποίο θα μπορούν να λάβουν χώρα δράσεις ερευνητικού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αλλά και το οποίο θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς για την οργάνωση συνεδρίων και παρουσιάσεων.

Ηδη οι επιστημονικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις είναι λειτουργικές και θα εμπλουτιστούν με την δηµιουργία εξεδρών για την τοποθέτηση οργάνων παρατηρήσεων.

Στον συνολικὀ σχεδιασμό θα προβλεφθεί η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων δικτύων, η εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας, η αναβάθμιση και η σταθεροποίηση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Στην παρούσα φάση, αντικείµενο της µελέτης αποτελεί ο σχεδιασμός του κτηρίου, του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου καθώς και ο φωτισμός του δρόμου προσέγγισης στο κτήριο, οι επιπλέον διαδρομές και διαμορφώσεις που διαλαμβάνονται καθώς και την περιοχή στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Αιτιολογική Εκθεση

Το κτήριο πολλαπλών χρήσεων στο Κρυονέρι Κορινθίας θα αποτελεί τµήµα της γενικότερης διαμόρφωσης που αφορά στον σχεδιασμό ενός επισκέψιµου και εκπαιδευτικού Πάρκου Αστρονομίας. Η βασική ιδέα και παράμετρος που οργανώνει το Αστρονομικό Πάρκο βασίζεται στη σκέψη της συνεχούς

αύξησης και διαστολής του Σύμπαντος µέσω της τυχαίας δημιουργίας συμπύκνωσης και αραίωσης της ύλης.

Στο πάρκο θα δημιουργηθούν διακριτές περιοχές που θα είναι αφιερωμένες στην παρατήρηση µε επιστημονικά µέσα, εκ των οποίων µια εµβληµατική εγκατάσταση είναι το κτήριο του τηλεσκοπίου, καθώς και θεματικές περιοχές οι οποίες θα βοηθούν στην γνωριμία των επισκεπτών µε την επιστήμη

της Αστρονομίας και της παρατήρησης του ουράνιου θόλου και κατ’ επέκταση του Σύμπαντος.

Παράλληλα, µε τις θεματικές – εκπαιδευτικές περιοχές θα δημιουργηθούν διαδρομές περιπάτου και περιοχές χαλάρωσης και παρατήρησης του τοπίου.

Μια από τις θεματικές περιοχές αποτελεί η αναπαράσταση του Ηλιακού µας Συστήµατος, σε σμίκρυνση 1,49*10-10.

 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΡΟΧΙΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Η αναπαράσταση του ηλιακού συστήµατος θα φιλοξενήσει και το κτήριο των επισκεπτών, ως µια συμβολική κίνηση για νια επιπλέον «γήινη» κατασκευή στην γενική αναπαράσταση της τυχαιότητας του Σύμπαντος.

Η οργάνωση της σύνθεσης γίνεται βάσει ενός συστήµατος γεωμετρικών χαράξεων ως ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή την δηµιουργία ή την ανακάλυψη συγκεκριμένων χωρικών σχέσεων.

Κατά µήκος του άξονα Βορρά – Νότου τοποθετείται το κέντρο χάραξης των τροχιών των πλανητών Ερµής, Αφροδίτη, Γη, Αρης, Δίας και Κρόνος ο οποίος είναι ο τελευταίος δια γυμνού οφθαλμού ορατός πλανήτης.

Ο Ουρανός είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτος απὀ τη Γη δια γυμνού οφθαλμού και δεν εµφανίζουµε την τροχιά του.

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Η χάραξη της τροχιάς της Γης είναι η βασική τροχιά ανάπτυξης του κτηρίου το

οποίο αυξάνεται, είτε προς την τροχιά της Αφροδίτης, είτε προς της τροχιά του Αρη. Το κτήριο αναπτύσσεται κάτω από την δηµιουργία του πλατώματος του Ηλιακού Συστήµατος, αποτελώντας ένα σχεδόν υπόσκαφο κτήριο το οποίο προσπαθεί να µην δημιουργεί οπτική όχληση στο τηλεσκόπιο.

Στο δώμα του κτηρίου δημιουργείται επισκέψιμο και βατό φυτεµένο δώµα µε θέσεις παρατήρησης για ερασιτέχνες αστρονόµους, µε την διαµόρφωση της πορείας να γίνεται µε βαθµονόµηση µιας μοίρας, σαν ένα μοιρογνωμόνιο µεγάλης κλίμακας.

Η είσοδος του κτηρίου γίνεται µέσω µιας καμπύλης κλίμακας υπαίθριου χώρου που οδηγεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Στο ίδιο σηµείο καταλήγει πλευρικός δρόμος πρόσβασης οχημάτων, είτε για τα αμεα, είτε για τροφοδοσία. Ο δρόμος αυτός καταλήγει στο υπαίθριο πάρκινγκ στη νοτιο-ανατολική πλευρά της ιδιοκτησίας.

Το σύστημα των τροχιών συμπληρώνεται από ένα σύστηµα αξόνων εκπαιδευτικών χώρων

Στον άξονα Βορρά – Νότου αναπτύσσεται ο άξονας του αμφιθεάτρου που αποτελεί την επιστημονική προσέγγιση στην παρατήρηση και στον άξονα Ανατολής – Δύσης συγκροτείται ο άξονας της εκπαιδευτικής παρατήρησης, είτε στον υποβαθμισμένο χώρο µε την περιοχή νερού, είτε στην

μελλοντική επέκταση του Πλανηταρίου, που αποτελεί την αναπαραστατική παρατήρηση του σύμπαντος.

Κατά µήκος του ίδιου άξονα, εντός του κτηρίου, αναπτύσσονται οι εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά.

Κατά µήκος του κτηρίου, ανάμεσα στις τροχιές της Γης και του Αρη, αναπτύσσεται ο εκθεσιακός χώρος µε όργανα παρατήρησης.

 

Στο τέλος της πορείας προς τις εκπαιδευτικές δράσεις χωροθετείται το κυλικείο – αναψυκτήριο, µε πρόσβαση στον εξωτερικό χώρο ο οποίος έχει οπτική προς την Κόρινθο.

 

Κτηριολογικό Πρόγραµµα

Το κτήριο πολλαπλών χρήσεων έχει:

Δόμηση Ισογείου 831,09 µ2

Δόμηση Υπογείου 180,11 μ2

Υπόγειοι Βοηθητικοί Χώροι 632,85 μ2

Και για το σύνολο του συγκροτήµατος έχουµε:

Συνολική Δόμηση Συγκροτήματος 1.436,88 μ2

Συνολική Κάλυψη Συγκροτήματος 1.120,72µ2

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ.

Το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντικείµενο της μελέτης. Ο άµεσος περιβάλλων χώρος του κτηρίου περιλαμβάνει τις εξής περιοχές, όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό και στο διάγραμμα δόμησης:

  1. Φωτισμός Δρόμου Προσέγγισης. Ο δρόμος προσέγγισης είναι µια υφιστάμενη διαµόρφωση από αδρό σκυρόδεμα. Ο φωτισμός του δρόμου θα γίνει µε χαμηλά φωτιστικά κατά µήκος των δύο πλευρών του δρόμου. Τα φωτιστικά έχουν προβλεφθεί να έχουν χαμηλό βαθµό θάµβωσης
  2. Νέος δρόμος προς την είσοδο του κτηρίου και την περιοχή στάθµευσης. Ο νέος δρόμος θα κατασκευαστεί οπλισμένο σκυρόδεµα στο οποίο θα διαμορφωθούν αρµοί. Κατά µήκος θα προβλεφθεί φωτισμός όμοιος µε τον φωτισμό του δρόμου προσέγγισης.
  3. Περιοχή στάθµευσης αυτοκινήτων – λεωφορείων. Η περιοχή στάθµευσης θα κατασκευαστεί από άσφαλτο και ο φωτισμός της θα γίνει µε τρίµετρους στύλους µε φωτιστικά χαμηλής δέσµης
  4. Περιοχή συγκεντρὠσεων υπαίθριων εκδηλώσεων. Η περιοχή αυτή διαμορφώνεται ως µια στρογγυλή επίπεδη πλατεία µε ακτίνα 10μ, στην άµεση εγγύτητα του τηλεσκοπίου. Η διάµετρος της πλατείας έχει την ίδια κλίµακα µε την βασική χάραξη του κτηρίου, δηλαδή την τροχιά της Γης στην ίδια κλίμακα. Θα κατασκευαστεί από σταθεροποιημένο χώμα µε προσθήκη τσιµέντου Πόρτλαντ. Ο φωτισμός της πλατείας θα γίνει µε τρίµετρους στύλους µε φωτιστικά χαμηλής δέσµης.

Οι υπαίθριοι χώροι του κτηρίου, καθώς και η κλίµακα καθόδου, θα επιστρωθούν µε πλακίδια μωσαϊκού, τύπου Terrazzo Agglotech, τα οποία θα έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να έχουν αντιολισθηρή τελική επιφάνεια.

Ο χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων, που τοποθετείται βορειο-ανατολικά του τηλεσκοπίου, πρόκειται να για µια στεγασµένη, υπαίθρια κατασκευή που ορίζει έναν σχετικά προστατευμένο και περίκλειστο χώρο για την στέγαση και προφύλαξη μελλοντικών αυτόνομων Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και υποσταθµό. Το στέγαστρο θα κατασκευαστεί µε μεταλλική κατασκευή που θα φέρει πάνελ πολυουρεθάνης. Περιµετρικά θα τοποθετηθούν περσίδες αλουμινίου καθώς και θύρες εισόδου στις στενές πλευρές του.

Τµήµα της ιδιοκτησίας θα περιφραχθεί µε βιομηχανικές εσχάρες ηλεκτροσυντηγµένου αλουμινίου, των οποίων οι ορθοστάτες θα πακτωθούν σε χαμηλό στηθαίο ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέματος.

 

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο έργο έχουν αποπερατωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.200.000 ευρώ.

Μοιραστείτε
το άρθρο
Facebook
Twitter
LinkedIn

Σχετικά Άρθρα

Scroll to Top