Οι θέσεις της ΕΝΠΕ για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τις θέσεις της ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας) για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 περιγράφει ο πρόεδρός της, περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας σε επιστολή του προς τον υπουργό και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνι Γεωργιάδη και Γιάννη Τσακίρη αντίστοιχα, καθώς επίσης και προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο.

Ειδικότερα, στην επιστολή του ο Απ. Τζιτζικώστας σημειώνει τα εξής:

“Κύριε Υπουργέ,

Ενόψει του σχεδιασμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σας καταθέτω τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη του εθνικού σχεδιασμού για το νέο ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα προτείνουμε να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων με Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα και επιπλέον :

-Να διατηρηθεί η δομή, ο πολύ-ταμειακός και πολύ-τομεακός χαρακτήρας των Περιφερειακών Προγραμμάτων έχοντας ως πόρους το 1/3 του συνόλου των πόρων που αντιστοιχούν στη χώρα μας.

-Να ενισχυθούν χρηματοδοτικά τα Περιφερειακά Προγράμματα, με περισσότερους πόρους και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

-Να διατηρηθούν οι πόροι για την ενίσχυση Καινοτομίας Έρευνας και Επιχειρηματικότητας στα ΠΕΠ, μέσω του Θεματικού Στόχου 1, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη RIS 3 της κάθε Περιφέρειας αλλά και δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, με σαφή διάκριση των παρεμβάσεων που θα χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ και αυτών που θα υλοποιούνται από το ΕΠΑΝΕΚ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις.

-Παρεμβάσεις με καθαρά περιφερειακή διάσταση, όπως τα έργα του Ταμείου Συνοχής, να συμπεριληφθούν αποκλειστικά στα Περιφερειακά Προγράμματα και να μην υπάρχει επιμερισμός ίδιας τυπολογίας δράσεων και στα Τομεακά και στα Περιφερειακά προγράμματα, όπως συμβαίνει στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο.

-Οι πόροι του Θεματικού Στόχου 5 να περιληφθούν αποκλειστικά στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

-Να ολοκληρωθεί σύντομα η δομή των προγραμμάτων και να προχωρήσουμε σε δράσεις ωρίμανσης έργων σε κατηγορίες παρεμβάσεων που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο 2021 — 2027.

-Να απλοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης του Προγράμματος, μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

-Να συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ στην Ομάδες Σχεδιασμού και Χάραξης Πολιτικής που θα συγκροτηθούν από το υπουργείο Ανάπτυξης για την προετοιμασία του κάθε Θεματικού Στόχου.

-Τα ΣΔΙΤ που θα υλοποιηθούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο και αναφέρονται χωρικά σε επίπεδο Περιφερειών, να συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότησή τους, όσον αφορά στο εθνικό σκέλος, στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Οι Περιφέρειες της χώρας είναι στη διάθεσή σας να συνδράμουν στον στόχο της γρήγορης ολοκλήρωσης των διαδικασιών που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να ξεκινήσει έγκαιρα και σωστά η υλοποίηση των παρεμβάσεων της νέας

Προγραμματικής Περιόδου 2021 — 2027.

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος

Απόστολος Τζιτζικώστας”.

 

 

Δείτε την επιστολή του προέδρου της ΕΝΠΕ:

Θέσεις της ΕΝΠΕ (Ενωση Περιφερειών Ελλάδας) για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top