ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 31 ΜΟΛΑΟΙ ΡΗΧΕΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ”

Λήξη υποβολής προσφορών 28/12/2012 και ώρα 15:00.

Aποσφράγιση οικονομικών προσφορών 31/12/2020 και ώρα  10:00.

Εκτιμώμενης αξίας 500.000,00 Ευρώ (μαζί με ΦΠΑ)

ΓΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

Τεχνική Περιγραφή

ΦΑΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top