Υποχρεωτικός έλεγχος για κορονοϊό σε εργαζόμενους κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια

Υποχρεωτικός καθίσταται ο προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορονοϊό COVlD-19 στους εργαζομένους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι επιστρέφουν από άδεια.

Αυτό επιτάσσει σχετική κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3437/τ.Β΄/2020).

Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, “όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVlD-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων 72 ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της χώρας, είτε από ιδιωτικά εργαστήρια.

Με απόφαση του διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) που εκδίδεται εντός μίας ημέρας από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε ΥΠΕ, αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές Περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVlD-19”.

 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ με την εν λόγω απόφαση:

ΦΕΚ 3437

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top