Υπογραφή συμβάσεων από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα για την αποκατάσταση γεφυριών της Αρκαδίας

Υπογραφή από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα σύμβασης για την δημιουργία και υποβολή φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου στην Κοιλάδα Ερμιονίδας

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ως προς την τεχνική υποστήριξη της διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Αρκαδίας, στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης για γεφύρια της Αρκαδίας, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας και του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.”

Ειδικότερα, η μία από τις πιο πάνω δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αφορά στην εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και ερευνών καθώς και στη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης των γεφυρών στο Καστρί και την Δαβιά, ενώ αντικείμενο της δεύτερης αποτελεί η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Καστρί -και συγκεκριμένα, τον έλεγχο στατικής επάρκειας, τις μελέτες επεμβάσεων και αποκατάστασης, φωτισμού και ανάδειξης, όπως και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης,

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top