Δ/νση Ανπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Θάνου-Λάτση Βασιλική
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 57
  • ΤΚ: 22131
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2710235689
  • Fax: 2710234492
  • Email: vthanou@gmail.com

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Θάνου-Λάτση Βασιλική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2713610129 vthanou@gmail.com




Scroll to Top