Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  • Περιφερειακή Ενότητα: Π.Ε. Αρκαδίας
  • Προϊστάμενος: Τζαβέλλα Βασιλική
  • Διεύθυνση: Ναυπλίου 57
  • ΤΚ: 22132
  • Πόλη: Τρίπολη
  • Τηλέφωνο: 2713610227-2713610224
  • Fax:
  • Email:

Κατάλογος Προσωπικού

Επώνυμο Όνομα Υπηρεσία Τηλέφωνο Email
Τζαβέλα Βασιλική Δ/νση Δημοσιας Υγειας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρκαδίας 2713610229 tzavella@arcadia.gr
Scroll to Top