Μπορείτε να δείτε την απόφαση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΩΝΩΙ7Λ1-ΧΟΣ-1