ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΚΑ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΚΑ

_____________________________________________________________

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΓΚΑ”, με προϋπολογισμό 320.000,00 €.

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185857
____________________________________________________________

ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top