ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 15/9/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα, κατ’ εφαρμογή : 1. Των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 167 και του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top