ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί, δια περιφοράς , στις 16/7/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ. για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 175-177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010),

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top