Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  14/02/2019, ημέρα ΠEMΠΤΗ και ώρα 15:00  μ.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ταχ. Δ/νση:    Πλατεία Εθνάρχου      Μακαρίου

ΤΚ 22100 Τρίπολη

 

Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

Γιώτα Καλογεροπούλου

Τηλέφωνο: 2713-601112,113/2713-601151

ΦΑΞ: 2713-601175/153

E-MAIL: mariakarali77@gmail.com

kalogeropoulou@arcadia.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίπολη,  14/02/2019

                       Αρ. Πρωτ : 42670/9998

 

ΠΡΟΣ :

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

(και με e-mail)

1)κ. Αλεξόπουλο Αλέξιο

2)κ. Μπουκουβάλα Ιωάννη

3)κ. Ντάνο Θεόδωρο

4)κ. Μπακούρη Γεώργιο

 5)κ. Σαρρή Ιωάννη

6)κ. Πατσαρίνο Νικόλαο

7)κ. Γόντικα Νικόλαο

8)κ.  Πουλά Ανδρέα

(στους οποίους εφιστούμε την προσοχή ότι  σε περίπτωση κωλύματος τους  οφείλουν  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή τoυς)

 

ΚΟΙΝ:

1)Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής

Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (με e-mail)

2)Γραφείο κ.  Περιφερειάρχη

3) κκ.  Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες

4)κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων (με fax)   Αργολίδας , Αρκαδίας

Κορινθίας , Λακωνίας  και Μεσσηνίας

με την υποχρέωση  να ενημερώσουν τους  υπηρεσιακούς παράγοντες , κατά περίπτωση,  της Περιφερειακής Ενότητάς τους,  προκειμένου

α) να παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)να αποστείλουν με email τις σχετικές εισηγήσεις

5) Εκτελεστικό Γραμματέα

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  14/02/2019, ημέρα ΠEMΠΤΗ και ώρα 15:00  μ.μ.  στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των  διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)  όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5  του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Α/Α Π.Ε Α.Π.                            ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1.                                 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38626/5979 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και

δαπανών για τη συνδιοργάνωση

εκδήλωσης με θέμα

«ΠΟΝΤΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ» στις 24/2/2019.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ          

 

2.                                 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 32897/54 α) Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης της Π.Ε Λακωνίας με το Μουσικό Σύλλογο Φίλοι της Μουσικής «Η ΤΑΫΓΕΤΗ», την 23η/2/2019 στην Αθήνα και β) Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίησή της.

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

 

3.                                   30343/4255 Έγκριση ανάθεσης τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των αριθμών κυκλοφορίας KHH 6568, KHH 6569, KHY 2424, KHY 2444, KHI 2310, αυτοκινήτων της  Π.Ε. Λακωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

4.                                 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

9902 Εγκριση διάθεση πίστωσης 20.133,98€ για τη μετατόπιση στύλων του δικτύου ΟΤΕ στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ης Ε.Ο. ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.                                   8992 Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μ μετατόπιση στυλών του δικτύου

ΟΤΕ στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΗΣ 1Ης Ε.Ο. ΜΕ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.                                   7875 Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των

Δικαιολογητικών για τη

συνέχιση της διαδικασίας

ανάδειξης αναδόχου του έργου :

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ

ΠΑΜΙΣΟΥ- ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΖΩΝΗΣ

ΑΓ.ΦΛΩΡΟΥ.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

7.                                   9535 Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης

& ανάθεσης για συνδιοργάνωση του

27ου Διεθνούς Κυπέλλου Γυμναστικής

(Κύπελλο Καλαμάτας) από 22 έως 24 Φεβρουαρίου 2019.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

8.                                 ΕΔΡΑΣ 35727/359 Έγκριση διαπραγμάτευσης

αμοιβής δικηγόρου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

9.                                   43184/433 Ορισμός δικηγόρου  εκ νέου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενώπιον του    Ειρηνοδικείου Ναυπλίου στις 19-02-2019 .

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top