Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αύριο Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου

Με ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη, αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, στις 9.30 το πρωί.

Το εν λόγω θέμα αφορά την έγκριση α) παράτασης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών εξ αιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την εμφάνιση και διασπορά της covid-19 και β) σύναψης συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την εμφάνιση και διασπορά της  covid-19.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top