“Καθαρές” μεταφορές για την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του έργου EnerNETMob

Στις 30 και 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα η 4η κατά σειρά διάσκεψη της Διευθύνουσας Επιτροπής του έργου INTERREG MED –  «EnerNETMob», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Προγράμματος  INTERREG – MED 2014-2020.

Το έργο EnerNETMob -στο οποίο η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και στη συνάντηση της Μάλτας εκπροσωπήθηκε από τον Επιστημονικό Συνεργάτη και Project Manager του εν λόγω έργου Νίκο Φοίφα- συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg-MED και έχει τετραετή διάρκεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.742.802,10 ευρώ (από τα οποία 481.885 ευρώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου) εκ των οποίων το 85% προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί η ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής των «Διαπεριφερειακών Δικτύων Ηλεκτροκινητικότητας», σύμφωνα με κοινά πρότυπα και πολιτικές χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα δίκτυα αυτά θα συνδέουν πόλεις και περιοχές της Μεσογείου, σε διακρατικό επίπεδο, με την εφαρμογή κοινών πολιτικών και προτύπων.

Το EnerNETMob έχει ως στόχο να σχεδιάσει, να δοκιμάσει και να προωθήσει σχέδια ηλεκτροκίνησης σύμφωνα με κοινά πρότυπα για τα συστήματα ηλεκτρικών μεταφορών σε διακρατικό επίπεδο, ενσωματώνοντας περιφερειακά δίκτυα εξοπλισμού ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVSE) που μπορούν να τροφοδοτούνται επίσης και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει:

α) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λόγω του τομέα των μεταφορών στις μεσογειακές πόλεις, β) στη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, γ) στη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των πληθυσμών στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, δ) στη βελτίωση των διακρατικών υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, οδικών και θαλάσσιων, επιβατών και εμπορευμάτων, ε) στην προώθηση των ηλεκτρικών μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα, ως μοχλούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή MED και στ) στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συνδέονται με σημεία φόρτισης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου EnerNETMob αποτελείται από τοπικές αρχές, τομεακούς οργανισμούς και αρχές υποδομής μεταφορών / υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητες για την εφαρμογή και δοκιμή πολιτικών / κανονισμών στους τομείς των μεταφορών και της πολεοδομίας, καθώς και στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Στο έργο  συμμετέχουν 16 οργανισμοί από διαφορετικά κράτη της Ε.Ε. Συγκεκριμένα μετέχουν: Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα), επικεφαλής εταίρος. Αρχή Μεταφορών της Μάλτας (Μάλτα). RAM ( Ιταλία). Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Εργων (Κύπρος). Αλβανικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Αλβανία). Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα). Κομητεία του Primorje και Γκόρσκι Κοτάρ (Κροατία). Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Gorizia  (Σλοβενία). Πανεπιστήμιο του Παλέρμο (Ιταλία). Οργανισμός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Arrábida  (Πορτογαλία). Ελεύθερη Δημοτική Κοινοπραξία της Ραγκούσα ( Ιταλία). Οργανισμός Dynamic Vision (Ελλάδα). Λιμενική Αρχή  Bar Holding (Μαυροβούνιο). CIMNE  (Ισπανία). Capenergies (Γαλλία). Οργανισμός FGM-AMOR (Αυστρία).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top