Καθαρισμοί τάφρων και διωρύγων του ΓΟΕΒ Παμίσου

Καθαρισμούς αποστραγγιστικών τάφρων και διωρύγων στο δίκτυο του ΓΟΕΒ Παμίσου συνεχίζει η Π.Ε. Μεσσηνίας με τα μηχανήματα που διαθέτει. Ειδικότερα με χρήση του εκσκαφέα – φορτωτή έχει γίνει καθαρισμός της αποστραγγιστικής τάφρου στη Σπερχογεία και καθαρισμός της ορθογωνικής τάφρου ανατολικά του Παμίσου, από την γέφυρα και με κατεύθυνση νότια έως τη θάλασσα.

Επίσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της διώρυγας 4Δ στη Μικρομάνη και τμήματος μήκους 200 μέτρων της ορθογωνικής τάφρου, στο ύψος σύνδεσής της με τον ποταμό Αρι.

Παράλληλα, με την περιστρεφόμενη τσάπα, έχουν γίνει παρεμβάσεις απομάκρυνσης των υλικών που προέκυψαν από τον καθαρισμό της αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή Αρφαρών, ενώ έχει γίνει και ο καθαρισμός του καναλιού που παροχετεύει το νερό του Παμίσου στο αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης και η εργολαβία αναβάθμισης του αρδευτικού, αποστραγγιστικού, καθώς και του οδικού δικτύου τουΓΟΕΒ Παμίσου, με προϋπολογιμό 1.200.000 ευρώ, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας έχουν γίνει παρεμβάσεις στη διώρυγα 3Δ με εργασίες επισκευής τμημάτων σκυροδέματος καθώς και εργασίες καθαρισμού σε μήκος 2 περίπου χιλιομέτρων στην ορθογωνική τάφρο.

Οσον αφορά τον καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων έχουν γίνει εργασίες στην περιοχή της Μακαρίας, στη Σπερχογεία και στην Πιπερίτσα, ενώ παράλληλα γίνονται εργασίες απομάκρυνσης των συσσωρευμένων υλικών και διαμόρφωσης του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο του ΓΟΕΒ και ειδικότερα από τη θέση Πόρτες έως τη θάλασσα και από την Λιγδού έως την διώρυγα 6Δ (στην διασταύρωση προς Μακαρία).

Τέλος, έχει δοθεί εντολή άμεσα για καθαρισμούς στη τάφρο Λιγδού, από το αεροδρόμιο μέχρι το τέλος της, ενώ ακολουθούν καθαρισμοί στις τάφρους Μουτελάκη και Κασκούτη.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top