ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΙΘΡΩΝ – ΟΧΕΤΩΝ – ΠΡΑΝΩΝ – ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προϋπολογισμού: 185.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
Κωδικός CPV : 45233141-9 Περιγραφή CPV : Εργασίες συντήρησης οδών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 2 – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Σ.-Δ.Α.Μ._signed

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top