Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΨΦΖΕ7Λ1-ΦΤΦ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ