Απόφαση καθορισμού τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών