Κατάλογος Υπηρεσιών

Τμήμα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email
Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Άστρους 2755022211
Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεβιδίου 2796022291
Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ελ. Βενιζέλου 34 2713610220 diamantopoulosv@yahoo.com
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 28ης Οκτωβρίου 29 2713610113 tag@arcadia.gr
Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας Ελ.Βενιζέλου 34 2713610220 diamantopoulosv@yahoo.com
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 28ης Οκτωβρίου 29 2713611610 poulopoulou@arcadia.gr
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363254 d.konsta@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363261 e.rassia@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας Και Απασχόλησης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363250 paidias@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου Και Τουρισμού 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363256 e.agritelis@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης-Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας Και Φυσικών Πόρων 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363259 g.varvitsioti@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος Και Υποδομών-Δ/νση Περιβάλλοντος Και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος Και Υδροοικονομίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363233-2731363235 a.papagiannopoulou@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Computer Room 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363211
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Λακωνίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363187 e.kypriou@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363196 p.dogatzi@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363188 e.arahoviti@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363198 z.linardakou@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363184-185 m.kokkonou@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Προσωπικού Και Μισθοδοσίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363182 p.hiotis@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας-Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού-Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363197 tameiaki@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Δ/νση Μεταφορών Και Επικοινωνιών 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363270 d.iliopoulos@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Δ/νση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τεχνικό Τμήμα 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363286 g.konstadellos@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Δ/νση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363272 m.mpatsaki@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Δ/νση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363285 e.karouni@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Δ/νση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363277 d.koumoustiotis@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363316 g.katsimalis@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων 2732022264
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας 2735022271
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Τμήμα Αλιείας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363323 g.mpourazanis@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363300 c.tsialta@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Τμήμα Ποιοτικού Και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363333 m.theofilakos@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού Και Αναδασμού 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363312 v.katsaouni@lakonia.gr
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Τμήμα Φυτικής Και Ζωικής Παραγωγής 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363334 k.vounasis@lakonia.gr
Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη Κροκιδά Σωτ. 2 2741360610
Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 28ης Οκτωβρίου 29 2713611616 / 2713611617
Γραμματεία Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601141
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Άστρους 2755022283
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Δερβενίου Δερβένι
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κιάτου 25ης Μαρτίου 17
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κορίνθου Γ. Παπανδρέου 24
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Λεωνιδίου 2757022212
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Νεμέας Νεμέα
Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Ξυλόκαστρου Δενδροκομικός Σταθμός Ξυλόκαστρο
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601150 korka@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601151 tsoukalas@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2719601153 kapelios@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601153 tzinieris@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου vitiniotisx@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κροκιδά Σωτ. 2 2741360601
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κροκίδα 2 2741360604
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601141 schoinochoritis@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 28ης Οκτωβρίου 29 2713611671 lampropoulos@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας Κροκίδα 2 27413601, 27413602, 2741360612 gkiolis@ppel.gov.gr
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας-Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της ΠΕΜ Ψαρών 15
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας-Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Ψαρών 15
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Ψαρών 15 2721361426 politikiprostasia@na-messinias.g
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη-Συνεργάτες Αντιπεριφερειάρχη Κροκίδα 2 2741360657
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Κροκίδα 2
Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601110 ektelestikos@ppel.gov.gr
Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας Και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών-Γραφείο Π.Α.Μ.-Π.Σ.Ε.Α. 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Γραφείο Περιφερειάρχη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601191 / 2713601192 periferiarxis@ppel.gov.gr
Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601140 dbkskantzos@gmail.com
Γραφείο Συμπαραστάτη Του Πολίτη & Της Επιχείρησης Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων Περιφέρειας Πελοποννήσου Ψαρών 15, Διοικητήριο 2721361761 press@ppel.gov.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δεληγιάννη 9 2710222617 giannopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας Δεληγιάννη 9 2710222617 giannopoulos@arcadia.gr/ agrppel@arcadia.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας-Τμήμα Αλιείας Δεληγιάννη 9 2710225444 arkalieia@gmail.com
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας-Τμήμα Ποιοτικού & Φυτουγειονομικού Ελέγχου Δεληγιάννη 9 2710237074 theodorakopoulou@arcadia.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας-Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Δεληγιάννη 9 2710242851-2710233981 topar1@yahoo.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας-Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής Δεληγιάννη 9 2710222511 stavropoulou@arcadia.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας Δεληγιάννη 9
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Δεληγιάννη 9 2710225342 mamaloukou@arcadia.gr
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Προϊστάμενος Τμήματος Φυτικής Κια Ζωϊκής Παραγωγής Δεληγιάννη 9 2710226967 mitropoulos@arcadia.gr
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας 28ης Οκτωβρίου 29 2713610151 naarkbio@otenet.gr
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 28ης Οκτωβρίου 29
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης 28ης Οκτωβρίου 29
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Εμπορίου Και Τουρισμού 28ης Οκτωβρίου 29 2713610100 skotsori@arcadia.gr
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Επαγγέλματος 28ης Οκτωβρίου 29 2713610153 paraskevi.stathoulia@2620.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 28ης Οκτωβρίου 29 2713610151 naarkbio@otenet.gr
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαινάλου & Σέκερη 37 2710237410-2710243745 mapostolakis@outlook.gr
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Μαινάλου & Σέκερη 37 2710237410-2710243745 spiropko@gmail.com
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαινάλου & Σέκερη 37 2710237410-2710243745 ioankots@gmail.com
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Τεκμηρίωσης Μαινάλου & Σέκερη 37 2710234463 petroyia@otenet.gr
Δ/νση Ανπτυξιακού Προγραμματισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής Μαινάλου & Σέκερη 37 2710235689 vthanou@gmail.com
Δ/νση Δημόσιας Και Κοινωνικής Μέριμνας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363234 p.flevaraki@lakonia.gr
Δ/νση Δημόσιας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363234 p.flevaraki@lakonia.gr
Δ/νση Δημόσιας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Περιβάλλοντος Υγιεινής Και Υγειονομικού Ελέγχου 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363220 p.tsaparas@lakonia.gr
Δ/νση Δημόσιας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Φαρμάκων Και Φαρμακείων 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Ελ.Βενιζέλου 34 2713610221 kamarinopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Δημόσιας Υγείας Και Κοιν.Μέριμνας Π.Ε Αργολίδας Θεσσαλονίκης 9
Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής Ελ.Βενιζέλου 34 2713610221
Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας Ελ.Βενιζέλου 34 2713610218 sotiropoulos@arcadia.gr
Δ/νση Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας Ελ.Βενιζέλου 34
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601130 loutos@arcadia.gr
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Διαφάνειας Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601168 mariakarali77@gmail.com
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Για Τον Πολίτη Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601124 mbozis@arcadia.gr
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Σχεδιασμού Και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601130 loutos@arcadia.gr
Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601120 georgopoulou@arcadia.gr
Δ/νση Διαφάνειας Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Σχεδιασμου Και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601130 loutos@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601134 porfiri@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης-Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601142 charalampopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης-Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601142 charalampopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Γραμματείας Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601127 makri@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Προσωπικού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601131 politis@arcadia.gr
Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601142 charalampopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Εξυπηρέτησης Του Πολίτη 28ης Οκτωβρίου 29 2713611600 gava@arcadia.gr
Δ/νση Εξυπηρέτησης Του Πολίτη-Τμήμα Συντονισμού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Δ/νση Εξυπηρέτησης Του Πολίτη-Τμήμα Σχεδιασμού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Μαινάλου & Π. Σέκερη 2710234456 εσωτ. 147 pronoias@arcadia.gr / karampela@arcadia.gr
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού Μαινάλου & Π. Σέκερη
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής Μαινάλου & Π. Σέκερη
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Μαινάλου & Π. Σέκερη
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Μαινάλου & Π. Σέκερη
Δ/νση Κτηνιατρικής Τάπιας 9 2710222520-2710233981 arcavet@otenet.gr/ stamatopoulou@arcadia.gr
Δ/νση Κτηνιατρικής-Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε. Τάπιας 9 2710222520-2710233981 arcavet@otenet.gr/ agadakou@arcadia.gr
Δ/νση Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Τάπιας 9 2710233981 arcavet@otenet.gr/ komitas@arcadia.gr
Δ/νση Κτηνιατρικής-Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας Τάπιας 9 2710222520-2710233981 arcavet@otenet.gr/ stamatopoulou@arcadia.gr
Δ/νση Κτηνιατρικής-Τμήμα Υγείας Των Ζώων Τάπιας 9 2710222520-2710233981 arcavet@otenet.gr/ boudouri@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού 28ης Οκτωβρίου 29 2713611621 telisganas@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Μισθοδοσίας 28ης Οκτωβρίου 29 2713611604 latsona@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 28ης Οκτωβρίου 29 2713611605 kalotheos@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών 28ης Οκτωβρίου 29 2713611611 georgopoulos@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 28ης Οκτωβρίου 29 2713611613 barka@arcadia.gr
Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας-Προσόδων Και Περιουσίας 28ης Οκτωβρίου 29, 3ος όροφος 2713611603 gkerazi@arcadia.gr
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 28ης Οκτωβρίου 29 2713610121 perivallon@ppel.gov.gr
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος 28ης Οκτωβρίου 29
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Υδροοικονομίας 28ης Οκτωβρίου 29
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού 28ης Οκτωβρίου 29 2713610123 rigoulia@arcadia.gr
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601180 dpppel@yahoo.gr / politikiprostasiapel@yahoo.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363145 p.panagakis@lakonia.gr
Δ/νση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας 2ο Χλμ. Τρίπολης-Περιθωρίου 2713610389 panko@arcadia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 2ο Χλμ. Τρίπολης-Περιθωρίου 2713610334
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Εργαστηρίων 2ο Χλμ. Τρίπολης-Περιθωρίου 2713610307
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 2ο Χλμ. Τρίπολης-Περιθωρίου 2713610305
Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1 2710238560 moutafidis@arcadia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1 papailiou@arcadia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363146 v.tjanetea@lakonia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Εργαστηρίων Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1 lymperios@yahoo.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Εργαστηρίων 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363164 d.xlorakos@lakonia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1 papailiou@arcadia.gr
Δ/νση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363146 v.tjanetea@lakonia.gr
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας Ελ.Βενιζέλου 34 2713610227 siakotou@arcadia.gr
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ελ.Βενιζέλου 34 2713610227-2713610224
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Ελ.Βενιζέλου 34 2713610226 xenodimitropoulou@arcadia.gr
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Φαρμάκων & Φαρμακείων Ελ.Βενιζέλου 34 2713610217
Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου Και Τουρισμού-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης & Παιδείας Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου Και Τουρισμού-Τμήμα Εμπορίου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου Και Τουρισμού-Τμήμα Υποστήριξης Και Εκπαίδευσης Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601117 tourismos@arcadia.gr
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού-Τμήμα Τουρισμού Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601162 magklari@arcadia.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Δενδροκομικός Σταθμός
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Καλλιάνοι
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας Γ. Παπανδρέου 24 2741363350 agrotiki@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας - Τμήμα Αλιείας Γ. Παπανδρέου 1 2741363346 p.xasilidou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας - Τμήμα Κτηνιατρικής Γ. Παπανδρέου 24 2741363349 ktiniatriki@pekorinthias.gr / s.ravanis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας-Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Γ. Παπανδρέου 24 2741363330 poiotikoselegxos@pekorinthias.gr / g.floros@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας-Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Γ. Παπανδρέου 24 2741363352 topografiko@pekorinthias.gr / p.kiriazis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας-Τμήμα Φυτικής Και Ζωικής Παραγωγής Γ. Παπανδρέου 24 2741363352 fzparagogi@pekorinthias.gr / t.roussi@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361233 gkiriakopoulos@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Αγροτικό Κτηνιατρείο Καλαμάτας Ψαρών 15 akkalamatas@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Αγροτικό Κτηνιατρείο Μελιγαλά Μελιγαλάς
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου Πύλος
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Αλιείας Ψαρών 15 alieia@1733.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Κτηνιατρικής Ψαρών 15 2721366406 vetermess@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Ποιοτικού Kαι Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ψαρών 15 2721361231 kskoulikas@1733.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Τοπογραφίας Επικοισμού Kαι Αναδασμού Ψαρών 15 2721361219 topografiki@na-messinias.gr / Topografiki@1733.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Φυτικής Kαι Ζωικής Παραγωγής Ψαρών 15 2721361207 athanasopoulou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Βενιζέλου Ελευθερίου 29 2761023320-7841 u15305@minagric.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Αγροτικό Κτηνιατρείο Κοπανακίου Κοπανάκι
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Γραφείο Γεωργικής Οικονομίας Γαργαλιάνων Γαργαλιάνοι
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Τμήμα Αλιείας Βενιζέλου Ελευθερίου 29 2761022958-7833 mesk111@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Τμήμα Κτηνιατρικής Βενιζέλου Ελευθερίου 29
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Τμήμα Ποιοτικού Και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βενιζέλου Ελευθερίου 29 2761022958-7833 mesk111@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμου Βενιζέλου Ελευθερίου 29 2761023394-7835 atsoutsia@na-messinias.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας-Τμήμα Φυτικής Και Ζωικής Παραγωγής Βενιζέλου Ελευθερίου 29 2761022530-7839 u15306@minagric.gr
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Και Κτηνιατρικής-Γραφείο Γραμματείας Γ. Παπανδρέου 24
Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου 29 2741363215 mathisi@pekorinthias.gr / v.tasinou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου 29 2741363200 k.dimopoulos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Αγίου Νικολάου 29 2741363202 gram_anaptixi@pekorinthias.gr / k.kollia@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361507-2721095825 kvasilopoulos@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Ψαρών 15 2721361508 athkarounou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης,Παιδείας & Απασχόλησης Ψαρών 15 2721361525 mfilippa@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Ψαρών 15 2721361531 katanalotis@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Επαγγέλματος Ψαρών 15 2721361540 efikonstantakopoulou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Ψαρών 15 2721361507 kvasilopoulos@na-messinias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Αγίου Νικολάου 29 2741363202 k.kollia@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης Αγίου Νικολάου 29 2741363215 v.tasinou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου Και Τουρισμού Αγίου Νικολάου 29 2741363208 g.starfas@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Επαγγέλματος Αγίου Νικολάου 29 2741363221 k.dimopoulos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Ανάπτυξης-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας Και Φυσικών Πόρων Αγίου Νικολάου 29 2741363222 m.kovaios@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 28ης Οκτωβρίου 29 2713610151 naarkbio@otenet.gr
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων-Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών 28ης Οκτωβρίου 29 2713610102 mantzouranis@arcadia.gr
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας Και Φυσικών Πόρων-Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών 28ης Οκτωβρίου 29
Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361354 ygia@na-messinias.gr / Ygia@1733.syzefxis.gov.gr
Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ψαρών 15 2721361369 amagourilou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής Και Υγειονομικού Ελέγχου Ψαρών 15 2721361379 vantopoulou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Φαρμάκων Και Φαρμακείων Ψαρών 15 2721361373 vaiopoulou@na-messinias.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγίου Νικολάου 29 2741363271 m.perros@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Γραφείο Πρωτοκόλλου Αγίου Νικολάου 29
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αγίου Νικολάου 29 2741363270 k.theleritis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Αγίου Νικολάου 29 2741363271 m.perros@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Και Κοινωνικής Μέριμνας-Τμήμα Φαρμάκων Και Φαρμακείων Αγίου Νικολάου 29 2741363266 m.georgakli@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου Και Τουρισμού-Τμήμα Απασχόλησης Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601117 magklari@arcadia.gr
Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Τμήμα Πληροφορικής Κροκίδα 8 2741363122 d.vasileiadis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361403 dmountzouris@na-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Γραμματείας Ψαρών 15 2721361426 grammateia@na-messinias.gr / dmountzouris@na- messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας Ψαρών 15 2721361520 pkoufogiannis@na-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Ψαρών 15 2721361503 katsampas@na-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Πληροφορικής Ψαρών 15 2721361450 pskiadopoulos@na- messinias.gr / pliroforiki@na-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Προμηθειών Ψαρών 15 2721361407 ftziva@na-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας Ψαρών 15 2721361406 kkarabatsou@na-messinias.gr / Kkarabatsou@1733.syzefxis.g ov.gr
Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Ψαρών 15 2721361406 nlekka@pe-messinias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Κροκίδα 2
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κροκίδα 2 t.xouselas@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, Προσόδων Και Περιουσίας Κροκίδα 2
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κροκίδα 2 2741360656 a.kefalou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Προμηθειών Κροκίδα 2 2741360640 e.panagopoulou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας Κροκίδα 2 e.pagoni@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Διοικητικού/Οικονομικού-Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας Κροκίδα 2 2741360626 m.xristopoulou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κροκίδα 2 2741360791-2741360792 a.panagopoulos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361729 metaforon@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας-Τεχνικό Τμήμα Ψαρών 15 2721361777 texniko@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ψαρών 15 2721361768 adeies@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Αδειών Οδήγησης Ψαρών 15 2721361700 metaforon@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Γραμματείας Ψαρών 15 2721361783 metaforon@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα ΚΤΕΟ Ψαρών 15 2721365200 kteo@na-messinias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Εξεταστικό Κέντρο Κ.Παλαμά 2741075497
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τεχνικό Τμήμα Κροκίδα 2
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Κροκίδα 2 2741360719 s.marasiwnis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Κροκίδα 2 2741360739 p.lataniotis@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Κτέο Κροκίδα 2
Διεύθυνση Μεταφορών Και Επικοινωνιών-Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης Κροκίδα 2 2741360717 i.michopoulos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Και Χωρικού Σχεδιασμού-Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Κροκίδα 8
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Κροκίδα 2 2741360656 pppek@pekorinthias.gr / a.kefalou@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αρκαδίας Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας-Τμήμα ΠΣΕΑ Κύπρου 89
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κροκίδα 2 2741360672 p.swtirakos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας Ψαρών 15 2721361312-2721095853 pgiannakeas@na-messinias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Ψαρών 15 2721361305-2721095851 dkaldis@na-messinias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Εργαστηρίων Ψαρών 15 2721095832 ilpapagianop@na-messinias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μεσσηνίας-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Ψαρών 15 2721361334 karteroliotis@na-messinias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων-Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Κροκίδα 2 2741360672 dte@pekorinthias.gr / p.swtirakos@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Κροκίδα 2 2741360670 n.loutas@pekorinthias.gr
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Εργαστηρίων Αδειμάντου 78 2741081006
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Κροκίδα 2 2741360687
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 2713601348 apsarakis@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Μονάδα Α Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Μονάδα Β1 Διαχείρισης & Παρακολούθησης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 2713601389 kvihas@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Μονάδα Β2 Ελέγχου Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 2713601382 ftsiantis@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Μονάδα Γ Οργάνωσης- Υποστήριξης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 2713601354 geormpou@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου-Τηλεφωνικό Κέντρο Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 2713601300
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας Ναυπλίου 50 2713610500 ΕΣΩΤ. 5 misthospan@arcadia.gr/ grammateia@2624.syzefxis.gov.gr
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας-Τεχνικό Τμήμα Ναυπλίου 50
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας Ναυπλίου 50 2713610500 ΕΣΩΤ. 1 prasinou@2624.syzefxis.gov.gr
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Αδειών Οδήγησης Ναυπλίου 50 2713610500 ΕΣΩΤ. 2 tyrovola@2624.syzefxis.gov.gr
Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αρκαδίας-Τμήμα Γραμματείας Ναυπλίου 50 2713610500 ΕΣΩΤ. 1 koliopoulou@2624.syzefxis.gov.gr
Νομική Υπηρεσία-Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Κροκίδα 2
Νομική Υπηρεσία-Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Λυκούργου 5 2710234910 roumeliotis@ptapel.gr
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων Λυκούργου 5 2710234910 giannopoulou@ptapel.gr / info@ptapel.gr
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου-Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Λυκούργου 5 2710234910 manolopoulou@ptapel.gr / info@ptapel.gr
Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας Και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου 2713601152-2710225576 psea@arcadia.gr
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Αργολίδα Παραλιακή οδός Ναυπλίου - Ν.Κίο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731363176
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αργολίδας Παραλιακή Οδός Ναυπλίου- Ν. Κίου
Υποστηρικτικά Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου
Υποστηρικτικά Γραφεία Αντιπεριφερειάρχη-Γραμματεία Αντιπεριφερειάρχη 2ο χλμ. Εθνικής Οδού Σπάρτης-Γυθείου 2731026243-2731363101-2731363102 grafeio.antiperifereiarxi@lakonia.gr
Scroll to Top