Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση!

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΑΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
A/AΤΙΤΛΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top