Γεν. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών συγκροτείται από τις εξής Οργανικές Μονάδες:

1.    Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2.   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
3.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
4.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αργολίδας
5.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
7.    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Λακωνίας
8.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2710237410 mapostolakis@outlook.gr ΕΔΡΑ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΔΡΑ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2710238560 ΕΔΡΑ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2752360441 -444 kkaxrimani@argolida.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2713610389 panko@arcadia.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2741360670 n.loutas@pekorinthias.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2731363145 p.panagakis@lakonia.gr
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2721361312 pgiannakeas@na-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top