Γεν. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών συγκροτείται από τις εξής Οργανικές Μονάδες:

1.   Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2.   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
3.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
4.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αργολίδας
5.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
7.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Λακωνίας
8.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2713610255 gedappy@ppel.gov.gr
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2713610159 spyropoulos@arcadia.gr
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 2713610121 mantzouranis@arcadia.gr
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2713610255 moutafidis@arcadia.gr
5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ MΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2752360437 mitrovgenis@argolida.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2713610389 panko@arcadia.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2741360670 n.loutas@pekorinthias.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2731363145 p.panagakis@lakonia.gr
9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2721361312 pgiannakeas@na-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top