Γεν. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η  Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών συγκροτείται από τις εξής Οργανικές Μονάδες:

1.    Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
2.   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
3.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
4.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αργολίδας
5.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
7.    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Λακωνίας
8.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
A/AΤΙΤΛΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
1ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ2710237410mapostolakis@outlook.grΕΔΡΑ
3ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΔΡΑ
4ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2710238560ΕΔΡΑ
5ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ2752360441 -444kkaxrimani@argolida.gr
6ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2713610389panko@arcadia.gr
7ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2741360670n.loutas@pekorinthias.gr
8ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2731363145p.panagakis@lakonia.gr
9ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΓΙΑΝΝΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2721361312pgiannakeas@na-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top