Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες

 

1.    Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 1. Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών
 2. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών
2.    Διεύθυνση Τουρισμού
 1. Τμήμα Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής
 2. Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Υλοποίησης Δράσεων
 3. Τμήματα Τουρισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα εκτός της έδρας
3.    Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 1. Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Πολιτισμού
 3. Τμήμα Αθλητισμού
 4. Τμήματα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εκτός της έδρας
7.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης
 4. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΡΟΣ 2713610151 naarkbio@otenet.gr
panagiotouros@arcadia.gr
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 2713610171 karampela@arcadia.gr
tourismos@arcadia.gr
ΕΔΡΑ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 2713610250 tzavella@arcadia.gr ΕΔΡΑ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2752360246 kkaxrimani@argolida.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2713610151 naarkbio@otenet.gr
panagiotouros@arcadia.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741363200 anaptixi@pekorinthias.gr k.dimopoulos@pekorinthias.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2731363254 d.konsta@lakonia.gr
9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2721361536 mmanoleas@pe-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top