Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες

 

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδε

 

1.    Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 1. Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών
 2. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών
2.    Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού
 1. Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης
 2. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας
 3. Τμήμα Απασχόλησης
 4. Τμήμα Εμπορίου
 5. Τμήμα Τουρισμού
3.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
4.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας
5.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
6.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
7.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
 1. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
 2. Τμήμα Επαγγέλματος
 3. Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού
 4. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης
 5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2713610113 tag@arcadia.gr ΕΔΡΑ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ giokosto54@gmail.com ΕΔΡΑ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2713601116 ddbmaet@ppel.gov.gr ΕΔΡΑ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2752360246 georkoroulis@yahoo.gr
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2713610151 naarkbio@otenet.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2741360740 dme@pekorinthias.gr
k.dimopoulos@pekorinthias.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2731363254 d.konsta@lakonia.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2721361536

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top