Γεν. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  συγκροτείται από τις εξής Οργανικές Μονάδες:  

1.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
  1. Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας
  2. Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής
  3. Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας
2.    Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
  1. Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής
  2. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών
  3. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  4. Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού
3.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αργολίδας
4.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αρκαδίας
5.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας
6.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λακωνίας
7.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας
  1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου
  2. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  3. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2710226946 diamantopoulos@arcadia.gr ΕΔΡΑ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2713610229 kamarinopoulos@arcadia.gr ΕΔΡΑ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΑΝΕΛΑ 2710234456 pronoias@arcadia.gr ΕΔΡΑ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2752362244 gkarafofas@argolida.gr
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΙΑΚΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2713610227 siakotou@arcadia.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2741363271 m.perros@pekorinthias.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2731363234 p.flevaraki@lakonia.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2721361354 ygia@na-messinias.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top