Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

1.    Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 1. Τμήμα Διαφάνειας.
 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα.
 3. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων.
 4. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη.
 5. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
 6. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας
 7. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
 8. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
2.    Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 1. Τμήμα Συντονισμού
 2. Τμήμα Σχεδιασμού
3.    Διεύθυνση Διοίκησης
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα Γραμματείας
4.    Διεύθυνση Οικονομικού
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων και Περιουσίας
 3. Τμήμα Προμηθειών
 4. Τμήμα Μισθοδοσίας
 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
5.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
6.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
7.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
8.  Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2713611610 poulopoulou@arcadia.gr ΕΔΡΑ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2713601130 loutos@arcadia.gr ΕΔΡΑ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2713601171 gava@arcadia.gr ΕΔΡΑ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 2713601134 porfiri@arcadia.gr ΕΔΡΑ
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΚΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2713611600 telisganas@arcadia.gr ΕΔΡΑ
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 2752360355 emavrogiannis@argolida.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2741360768 g.lamprou@pekorinthias.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΟΓΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2731363196 p.dogatzi@lakonia.gr
9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2721361403 dmountzouris@na-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top