Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

1.    Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 1. Τμήμα Διαφάνειας.
 2. Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα.
 3. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων.
 4. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη.
 5. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
 6. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας
 7. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
 8. Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας
2.    Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 1. Τμήμα Συντονισμού
 2. Τμήμα Σχεδιασμού
3.    Διεύθυνση Διοίκησης
 1. Τμήμα Προσωπικού
 2. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 3. Τμήμα Γραμματείας
4.    Διεύθυνση Οικονομικού
 1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
 2. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας – Προσόδων και Περιουσίας
 3. Τμήμα Προμηθειών
 4. Τμήμα Μισθοδοσίας
 5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
5.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας
6.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
7.   Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
8.  Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
A/AΤΙΤΛΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
1ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ2713611610poulopoulou@arcadia.grΕΔΡΑ
2ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΛΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2713601130loutos@arcadia.grΕΔΡΑ
3ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΓΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ2713601171gava@arcadia.grΕΔΡΑ
4ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΟΡΦΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ2713601134porfiri@arcadia.grΕΔΡΑ
5ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΓΚΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ2713611600telisganas@arcadia.grΕΔΡΑ
6ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ2752360355emavrogiannis@argolida.gr
7ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2741360768g.lamprou@pekorinthias.gr
8ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΟΓΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ2731363196p.dogatzi@lakonia.gr
9ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2721361403dmountzouris@na-messinias.gr
Scroll to Top