Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής Οργανικές Μονάδες:

1.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Αργολίδας
2.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας
3.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Κορινθίας
4.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Λακωνίας
5.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας

 

Τις Διευθύνσεις  Μεταφορών και Επικοινωνιών απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

  1. Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας
  2. Τεχνικό Τμήμα
  3. Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης
  4. Τμήμα ΚΤΕΟ
  5. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
A/AΤΙΤΛΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
1ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΤΡΙΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2752 362445trikkas@argolida.gr
3ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣΜΙΣΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ2713610307misthospan@arcadia.gr
4ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ2741360730a.panagopoulos@pekorinthias.gr
5ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ2731363270d.iliopoulos@lakonia.gr
6ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ2721361729metaforon@na-messinias.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top