Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

1.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
 1. Τμήμα Προγραμματισμού
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 3. Τμήμα Αλιείας
2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής
 1. Τμήμα Υγείας των Ζώων
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων
3.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας
4.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας
5.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας
6.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας
7.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας
8.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
A/AΤΙΤΛΟΣΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
1ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2710226967mitropoulos@arcadia.grΕΔΡΑ
3ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ2710222520
2710233981
stamatopoulou@arcadia.grΕΔΡΑ
4ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2752360250ddimou@argolida.gr
5ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ2710222617giannopoulos@arcadia.gr
6ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2741363355 g.moutafis@pekorinthias.gr
7ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ2731363316g.katsimalis@lakonia.gr
8ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ272136123 alieia@1733.syzefxis.gov.gr
gkiriakopoulos@na-messinias.gr
9ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ2761023320u15305@minagric.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top