Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αρμοδιότητες

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

1.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
 1. Τμήμα Προγραμματισμού
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
 3. Τμήμα Αλιείας
2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής
 1. Τμήμα Υγείας των Ζώων
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων
3.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας
4.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας
5.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας
6.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας
7.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας
8.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας
 1. Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.
 2. Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
 3. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 4. Τμήμα Αλιείας.
 5. Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2710226967 mitropoulos@arcadia.gr ΕΔΡΑ
3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2710222520
2710233981
stamatopoulou@arcadia.gr ΕΔΡΑ
4 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2752360250 ddimou@argolida.gr
5 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2710222617 giannopoulos@arcadia.gr
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2741363355  g.moutafis@pekorinthias.gr
7 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2731363316 g.katsimalis@lakonia.gr
8 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 272136123  alieia@1733.syzefxis.gov.gr
gkiriakopoulos@na-messinias.gr
9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2761023320 u15305@minagric.gr

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top