Κίνδυνος μη ανανέωσης αδειών επαγγελματικών σκαφών και απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του σκάφους.

Υπάρχει κίνδυνος να μην ανανεωθούν οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με συνέπεια την απώλεια της επαγγελματικής ιδιότητας του σκάφους εάν οι επαγγελματίες αλιείς – πλοιοκτήτες δεν υποβάλουν στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας (μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής κ.λ.π.) όπως η νομοθεσία ορίζει.

Με το άρθρο 52 του Νόμου 4647 (ΦΕΚ Α΄ 204) δίνεται περιθώριο – προθεσμία μέχρι τις 15/03/2020 προκειμένου οι αλιείς να υποβάλουν τα στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας που η νομοθεσία απαιτεί αλλά δεν υποβλήθηκαν έως τώρα.

Οι άδειες αλιείας που έληξαν στις 31/12/2019 και δεν ανανεώθηκαν (λόγω μη υποβολής στοιχείων) θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τις 10/04/2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top