ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 Κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης

ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101

κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της ενταγμένης Πράξης: «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ5173971 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 2020» (έπειτα από το από 11.01.2
023 Α΄Πρακτικό τ ης Επιτροπής κατόπιν της υπ’ αριθ. ΣΜΕ 1/2022 ανακοίνωσης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 της ενταγμένης Πράξης: «Ανάπτυξη Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ5173971 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 2020»)

 

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα εδώ:

60Λ27Λ1-55Υ_ΠΙΝΑΚΕΣ_ΣΜΕ 1_2022-1

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top