Με υπογραφή Πέτρου Τατούλη η ένταξη στο ΕΣΠΑ της αναβάθμισης της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης και του περιβάλλοντος χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020, μέσω της Αρκαδίας 2020 – ΑΜΚΕ
ΤΑΠΤοΚ, τα έργα της αναβάθμισης της Λαϊκής Αγοράς της Μεγαλόπολης και του
περιβάλλοντος χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, με
προϋπολογισμό 550.000 ευρώ.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης των εν λόγω έργων στο
Δήμο έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της ελκυστικότητας και της ασφάλειας:
 Για τους κατοίκους της περιοχής των κοινόχρηστων χώρων της Λαϊκής
Αγοράς της Δ.E. Μεγαλόπολης μέσα από την αύξηση των χώρων πρασίνου,
περιπάτου και ξεκούρασης καθώς και μέσα από την αναβάθμιση του
συστήματος άρδευσης και του υπάρχοντος φωτισμού,
 Για τους μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης μέσα από
εργασίες αντικατάστασης του ασφάλτινου δαπέδου με κυβόλιθους, την
κατασκευή στεγάστρων και καθιστικών, την τοποθέτηση νέου
προστατευτικού τάπητα στα γήπεδα και την κατασκευή νέων παρτεριών,
φυτεύσεων και κερκίδων.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top