Την ένταξη του έργου τη ύδρευσης των οικισμών Παραδεισίων και Φαναΐτη του
Δήμου Μεγαλόπολης, προϋπολογισμού 138.000 ευρώ, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020, μέσω της Αρκαδίας 2020 – ΑΜΚΕ
ΤΑΠΤοΚ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο ύδρευσης το οποίο έχει στόχο την
αναβάθμιση – βελτίωση του υφισταμένου εξωτερικού υδραγωγείου, της βελτίωση
της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και τη μείωση διαρροών.