Με υπογραφή Τατούλη η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων του Δήμου Γορτυνίας

Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 με απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, μέσω της ΤΑΠΤΟΚ
Αρκαδία 2020, το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων του Δήμου
Γορτυνίας. Συγκεκριμένα, εντάχθηκε η πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου,
Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων,
Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου»,
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα πλαίσια υλοποίησης των εν λόγω έργων
στοχεύουν στην αναβάθμιση των κτιρίων κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές
κατηγορίες, και έχει ως στόχο :
• την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης ενέργειας και μείωση των
ενεργειακών εξόδων,
• και την περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top