Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου τα τοπικά σχέδια δράσης των δήμων για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τη συµµετοχή των ρομά

γγραφο του γ.γ. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μέχρι τις 16 του ερχόμενου Δεκεμβρίου, το αργότερο, θα πρέπει οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και όλης της υπόλοιπης Ελλάδας, να αποστείλουν στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης -συγκεκριμένα στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας- τα τοπικά σχέδια δράσης τους για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα και τη συµµετοχή των ρομά.

Αυτό σημειώνει, σε έγγραφό του προς τις Περιφέρειες της χώρας, ο γενικός γραμματέας του πιο πάνω υπουργείου Γιώργος Σταμάτης, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και καταπολέμησης της φτώχειας, γνωστοποιώντας ότι η εν λόγω Γενική Γραμματεία “συνέταξε και απέστειλε στους δήµους της επικράτειας ‘Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη, την

ισότητα και τη συµµετοχή των ρομά’, στο οποίο κάθε δήμος καλείται να εξειδικεύει τις δράσεις που υλοποιεί σε τοπικό επίπεδο, µε βάση τα αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισμούς καθώς και τις ανάγκες των πληθυσμών ροµά που διαβιούν στα όριά τους”.

Ο γ.γ. του υπουργείου υπενθυμίζει ότι σύμφωνα µε τον ισχύοντα Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ “είναι αρμόδιοι για την εφαρµογή πολιτικών και τη συµµετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών οµάδων που διαβιούν εντός των διοικητικών τους ορίων. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης που σχεδιάζονται, συντονίζονται και παρακολουθούνται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, εναποτίθεται στον αρμόδιο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, βάσει της αρχής της εγγύτητας και της επικουρικότητας”.

Καταλήγοντας, ο Γ. Σταμάτης ζητεί από τις Περιφέρειες της χώρας την εκ μέρους τους “έμπρακτη προτροπή των δήμων της Περιφέρειάς σας για τη συμπλήρωση και την αποστολή του Τοπικού Σχεδίου, µε όσο το δυνατό καλύτερη και πιο επαρκή αποτύπωση και τεκμηρίωση του σχεδιασμού τους, αλλά και την υποστήριξή τους µέσω των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Π.Ε.Π, οι οποίες διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία”.

 

 

Το έγγραφο του γ.γ. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορείτε να δείτε εδώ:

Eγγραφο του γ.γ. του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top