Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Μαντινείας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ” Εκτιμώμενης αξίας 402.174,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη και τα σχετικά έντυπα εδώ:

01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_21PROC008549411

02_ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_signed

03_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed

04_ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ_signed

espd-request- ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_180516_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΕ_21PROC008549318

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top