Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της με αρ. 91326/11-6-2018 ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά σε μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1328 t/y, σε μισθωμένη έκταση 24 στρεμμάτων ως προς την εκτροφή 1000 t/y ερυθρού τόνου, στη θέση «Μεγάλη Βάλη» Τοπικής Κοινότητας Νέας Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε.» (πρώην ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.) (ΠΕΤ: 2105541326)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της με αρ. 91326/11-6-2018 ΑΕΠΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που αφορά σε μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1328 t/y, σε μισθωμένη έκταση 24 στρεμμάτων ως προς την εκτροφή 1000 t/y ερυθρού τόνου, στη θέση «Μεγάλη Βάλη» Τοπικής Κοινότητας Νέας Επιδαύρου, Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε.» (πρώην ΑΓΝΟΥΝΤΑ Ε.Π.Ε.) (ΠΕΤ: 2105541326)

Παπαργύρης ΙΧΘΥΟΚΑΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top