Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, στη θέση Σουσάκι, ΠΕ Κορινθίας», (ΠΕΤ: 2301891418)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ανεξάρτητου συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS, στη θέση Σουσάκι, ΠΕ Κορινθίας», (ΠΕΤ: 2301891418)

 

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top