Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Δόριζας, συνολικής ισχύος 250MW και υποστηρικτικά συνοδά έργα, της ΔΕ Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2211852617)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή Δόριζας, συνολικής ισχύος 250MW και υποστηρικτικά συνοδά έργα, της ΔΕ Βαλτετσίου, Δήμου Τρίπολης ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», (ΠΕΤ: 2211852617)

Αποθ. ηλ ενέργειας ΔΟΡΙΖΑ ΔΙΑΒ (ΑΑ)

Αποθ. ηλ ενέργειας ΔΟΡΙΖΑ ΑΝΑΚ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top