Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εκμετάλλευση δύο λατομείων μαρμάρων & συνοδού έργου αυτών (μονάδα κοπής μαρμάρων) σε συνολική έκταση 89.110 m2 στη θέση «ΚΟΥΤΣΙΚΕΛΑ» Τ.Κ. Καρνεζαίικων, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2008353027), του φορέα: ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εκμετάλλευση δύο λατομείων μαρμάρων & συνοδού έργου αυτών (μονάδα κοπής μαρμάρων) σε συνολική έκταση 89.110 m2 στη θέση «ΚΟΥΤΣΙΚΕΛΑ» Τ.Κ. Καρνεζαίικων, Δ.Ε. Ασίνης, Δήμου Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2008353027), του φορέα: ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Λατομείο ΚΟΥΤΣΙΚΕΛΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top