Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ίδρυση και λειτουργία νέας μονάδας «Τυροκομείο», στη θέση «Κλησίζα», Τ.Κ. Χάρακος του Δήμου Μονεμβασιάς», του φορέα ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΕΤ: 2302912825)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ίδρυση και λειτουργία νέας μονάδας «Τυροκομείο», στη θέση «Κλησίζα», Τ.Κ. Χάρακος του Δήμου Μονεμβασιάς», του φορέα ΡΟΒΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΠΕΤ: 2302912825)

Τυροκομειό Μονεμβασιά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top