Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 177.941,27 m2 στη θέση «Κουτσοβίτη», της ΤΚ Χρυσάφων της ΔΕ Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Ο.Ε.»

Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση ΑΕΠΟ υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 177.941,27 m2 στη θέση «Κουτσοβίτη», της ΤΚ Χρυσάφων της ΔΕ Θεραπνών, του Δήμου Σπάρτης της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Ο.Ε.»

ΑΦΟΙ ΣΤ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ Ανανέωση – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top