Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. – Υφιστάμενες χερσαίες υποδομές, μετά των συνοδών λιμενικών εγκαταστάσεων, της πρώην SULPHUR HELLAS S.A., της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στη θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας με ΠΕΤ: 2111660326

Μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. – Υφιστάμενες χερσαίες υποδομές, μετά των συνοδών λιμενικών εγκαταστάσεων, της πρώην SULPHUR HELLAS S.A., της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στη θέση Σουσάκι Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας με ΠΕΤ: 2111660326

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΑΑ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top