Μετασχηματισμός της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του νέου νόμου

Την διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών που κατέχουν στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. ΟΤΑ θα πρέπει να εκκινήσουν -και να έχουν ολοκληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020- το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, η Ενωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας,

Αυτό ενημερώνει τους πιο πάνω φορείς ο πρόεδρος της ΑΝΜΕΣ Α.Ε. ΟΤΑ Τάσος Σαρδέλης με σχετικό έγγραφό του, στο οποίο τους γνωστοποιεί ότι η πιο πάνω διαδικασία προβλέπεται από τον νέο νόμο 4674/2020, ως προς την σύσταση των Αναπτυξιακών Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία θα μετασχηματιστούν οι σημερινές Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ.

Οπως τονίζεται στο εν λόγω έγγραφο, αυτά τα νέα νομικά πρόσωπα “θα λειτουργήσουν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η σύσταση των οργανισμών αυτών, σταδιακά, θα περιορίσει το εύρος των δραστηριοτήτων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών στις οποίες ανήκει και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ. Οπως γίνεται κατανοητό, δημιουργείται έτσι μια νέα πραγματικοτήτων που θα έχει

συνέπειες στη λειτουργία της εταιρείας.

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο που θα έθετε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της εταιρείας κρίνεται σκόπιμο όπως αυτή μετασχηματιστεί σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, κάτι που άλλωστε προβλέπεται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Ωστόσο, μία εκ των βασικών προϋποθέσεων για να προχωρήσει η εν λόγω διαδικασία είναι η αποχώρηση των ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αναφέρεται ρητά ότι στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών αποκλείεται η συμμετοχή ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων, προϋπόθεση η οποία γίνεται σαφής και στην ερμηνευτική Εγκύκλιο 200/16-6-2020 που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η προθεσμία η οποία δίνεται από τον Νόμο για την μετατροπή των Αναπτυξιακών Εταιριών σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» είναι η 31η 112/2020.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή της Μεσσηνίας, θα σας παρακαλούσαμε όπως εκκινήσετε τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών σας” σημειώνει ο πρόεδρος της ΑΝΜΕΣ Α.Ε. ΟΤΑ Τάσος Σαρδέλης.

 

Το έγγραφο του Τ. Σαρδέλη μπορείτε να δείτε εδώ:

Έγγραφο

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top