Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια μελανιών-toner εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου», λόγω τεχνικής αδυναμίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top