Μετάθεση των ημερομηνιών καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής τους αποσφράγισης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠ.ΟΔΟΥ Νο 19 ΡΕΙΤΟ-ΣΟΦΙΚΟ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ», προϋπολογισμού μελέτης : 1.000.000,00 €. και για το έργο «ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης : 385.000,00 €

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top