Νέα κατανομή πιστώσεων ΠΔΕ προς τις Περιφέρειες της χώρας

Πίστωση 82.100.000 ευρώ διατίθεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) του φετινού χρόνου, σύμφωνα με τη νέα κατανομή πιστώσεων στην οποία προέβη το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, σε σχετικό έγγραφό του προς τις Περιφέρειες και την Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με θέμα “Νέα κατανομή πιστώσεων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στις Περιφέρειες κατόπιν της αύξησης του ΠΔΕ 2020”, σημειώνει ειδικότερα:

“Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-191 αποφασίστηκε η αύξηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος έτους κατά 250 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 1 δισ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο (άρθρο 9 του v. 4690/2020 ΦΕΚ/Α/104).

Σε συνέχεια της παραπάνω αύξησης το ΥΠΑΝΕΠ προχώρησε σε νέα κατανομή πιστώσεων στις Περιφέρειες, την οποία και αποστέλλουμε, όπου έχει ενσωματωθεί αύξηση των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ για τις Περιφέρειες κατά 100 εκατ. ευρώ. Για τον επιμερισμό του επιπρόσθετου ποσού, χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που ακολουθήθηκαν τις προηγούμενες φορές, ήτοι: πληθυσμός, έκταση, χάσμα ευημερίας, χάσμα απασχόλησης, χάσμα ανεργίας, νησιωτικότητα και ορεινότητα.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι περαιτέρω αυξήσεις στα όρια των πιστώσεων του εθνικού ΠΔΕ των Περιφερειών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, εφόσον οι δημοσιονομικές συνθήκες το απαιτήσουν και το επιτρέψουν, θα λάβουν υπόψη, πέραν των προαναφερθέντων κριτηρίων, το βαθμό υλοποίησης του ΠΔΕ 2020 κάθε Περιφέρειας.

Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της δυνατότητας ένταξης των δράσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπου αυτό είναι εφικτό”.

Την κατανομή στις Περιφέρειες μπορείτε να την δείτε εδώ:

Κατανομή

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top